Wybierz kategorie arrow_drop_down arrow_drop_up
CUKROMIERZ
  • CUKROMIERZ
  • CUKROMIERZ
  • CUKROMIERZ
  • CUKROMIERZ
  • CUKROMIERZ

CUKROMIERZ

Cena: 21,00 zł

W skład zestawu wchodzi cukromierz oraz plastikowa menzurka.

Cukromierz to wskaźnik służący do pomiaru stężenia cukru w moszczu lub brzeczce piwnej wyrażonego w stopniach Ballinga.


BADANIE MOSZCZU 
W celu dokonania pomiaru probówkę należy wypełnić do 2/3 wysokości analizowanym moszczem. Płyn nie powinien zawierać cząstek stałych i pęcherzyków gazu. Ilość płynu powinna być taka, aby umieszczony w probówce pływak unosił się swobodnie, nie dotykał dna i ścianek probówki. 
Dla ułatwienia, na skali zaznaczono różnymi kolorami zakresy początkowych stężeń cukru w moszczu, dla różnego rodzaju win, które chcemy otrzymać: 

  • obszar bordowy (22 - 25 Blg°) - wina deserowe (słodkie), 
  • obszar żółty (15 - 22 Blg°) - wina stołowe (wytrawne), 


Uwaga: dla prawidłowego przebiegu fermentacji ważnym jest by stężenie cukru przed jej rozpoczęciem NIE przekroczyło 22 do 25 Blg°. 
Jeżeli preferujesz wina bardzo słodkie dodawaj cukier w kilku porcjach np.: w 1, 5 i 12-tym dniu fermentacji. Wino można również dosłodzić po zakończeniu fermentacji. 


BADANIE BRZECZKI PIWNEJ 
Pomiaru zawartości cukru w brzeczce piwnej dokonuje się w analogiczny sposób jak dla nastawu wina. 
Na skali zaznaczono zakres zalecanych początkowych stężeń cukru w brzeczce kolorem bursztynowym (8 - 10 Blg°).
Fermentację brzeczki piwnej uznaje się za zakończoną gdy odczyt mieści się w przedziale oznaczonym kolorem zielonym (0 - 2 Blg°).


BADANIE MOSZCZU
W celu dokonania pomiaru probówkę należy wypełnić do 2/3 wysokości analizowanym moszczem. Płyn nie powinien zawierać cząstek stałych i pęcherzyków gazu. Ilość płynu powinna być taka, aby umieszczony w probówce pływak unosił się swobodnie, nie dotykał dna i ścianek probówki.
Dla ułatwienia, na skali zaznaczono różnymi kolorami zakresy początkowych stężeń cukru w moszczu, dla różnego rodzaju win, które chcemy otrzymać:

  • obszar bordowy (22 - 25 Blg°) - wina deserowe (słodkie),
  • obszar żółty (15 - 22 Blg°) - wina stołowe (wytrawne),


Uwaga: dla prawidłowego przebiegu fermentacji ważnym jest by stężenie cukru przed jej rozpoczęciem NIE przekroczyło 22 do 25 Blg°.
Jeżeli preferujesz wina bardzo słodkie dodawaj cukier w kilku porcjach np.: w 1, 5 i 12-tym dniu fermentacji. Wino można również dosłodzić po zakończeniu fermentacji.


BADANIE BRZECZKI PIWNEJ
Pomiaru zawartości cukru w brzeczce piwnej dokonuje się w analogiczny sposób jak dla nastawu wina.
Na skali zaznaczono zakres zalecanych początkowych stężeń cukru w brzeczce kolorem bursztynowym (8 - 10 Blg°).
Fermentację brzeczki piwnej uznaje się za zakończoną gdy odczyt mieści się w przedziale oznaczonym kolorem zielonym (0 - 2 Blg°).

CUK
Nowy produkt